Meghívó

 

Tisztelt Egyesületi tag, pártoló tag!

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1.) elnökeként, mint Egyesületünk nyilvántartott tagját/pártoló tagját meghívom az Egyesület küldöttgyűlésére azzal, hogy a pártoló tagokat tájékoztatom, hogy a küldöttgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttgyűlés ideje: 2018. május 28. (hétfő) 18.30 óra

A küldöttgyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. (UFM Aréna, VIP terem)

 

A küldöttgyűlés napirendje:

- A pénzügyi beszámoló és éves pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása.

Az egyesület 2017-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, illetve a következő évre vonatkozó pénzügyi tervnek megtárgyalása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala.

- A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

Az egyesület 2017. évi gazdálkodásról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása és határozat hozatala.

Magánkölcsön visszafizetéséről szóló megállapodások jóváhagyása

- Az Alapszabály felülvizsgálata, módosítása

- Elnökségi és FB. tagok lemondásának, visszahívásának, választásának elfogadása.

- Egyebek

Kérem, hogy a küldöttgyűlésre a személyazonossága igazolására alkalmas, érvényes igazolványát hozza magával, és az adminisztráció megkönnyítése érdekében azt a jelenléti ív aláírására készítse elő. Kérjük, hogy a jelenléti ív aláírása érdekében legalább 20 perccel a küldöttgyűlés kezdete előtt megjelenni szíveskedjék!

Tájékoztatom, hogy joga van magát a küldöttgyűlésen meghatalmazott útján képviseltetni, melyet legalább teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelenség miatt nem lenne megtartható, a határozatképtelenség miatt megtartott új küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra változatlan helyszínen, 2018. május 28. (hétfőn) 18.45 órakor.

 

Kelt.: Mosonmagyaróvár, 2018. május. 15.

Tisztelettel: 

Horváth Cs. Attila (elnök)