MEGHÍVÓ

Szerző: Mkcse Közzétéve: 2019.05.14.
Tisztelt Egyesületi tag, pártoló tag!
A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1.) elnökeként, mint Egyesületünk nyilvántartott tagját/pártoló tagját meghívom az Egyesület küldöttgyűlésére azzal, hogy a pártoló tagokat tájékoztatom, hogy a küldöttgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt.


A küldöttgyűlés ideje: 2019. május 23. (csütörtök) 17:00 óra

A küldöttgyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. (UFM Aréna, VIP terem)


A küldöttgyűlés napirendje:

1.) A pénzügyi beszámoló és éves pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása.

Az egyesület 2018-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, illetve a következő évre vonatkozó pénzügyi tervnek megtárgyalása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala.

2.) A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.

Az egyesület 2018. évi gazdálkodásról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása és határozat hozatala.

3.) Elnökségi tagok lemondásának, visszahívásának, választásának elfogadása.

4.) Az Alapszabály felülvizsgálata, módosítása

5.) A tagdíj mértékének megállapítása

6.) Egyebek.Kérem, hogy a küldöttgyűlésre a személyazonossága igazolására alkalmas, érvényes igazolványát hozza magával, és az adminisztráció megkönnyítése érdekében azt a jelenléti ív aláírására készítse elő. Kérjük, hogy a jelenléti ív aláírása érdekében legalább 20 perccel a küldöttgyűlés kezdete előtt megjelenni szíveskedjék!

Tájékoztatom, hogy joga van magát a küldöttgyűlésen meghatalmazott útján képviseltetni, melyet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelenség miatt nem lenne megtartható, a határozatképtelenség miatt megtartott új küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra változatlan helyszínen, 2019. május 29. (szerdán) 17:00 órakor.

Kelt.: Mosonmagyaróvár, 2019. május 14.

Tisztelettel:
Horváth Cs. Attila
elnök

Következő mérkőzés:
NB I, 11. forduló
2019.12.29., 18:00 óra.
UFM Aréna, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.
X