MEGHÍVÓ A KÜLDÖTTGYŰLÉSRE!

Szerző: Mkcse Közzétéve: 2020.05.27.
A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1.) elnökeként, mint Egyesületünk nyilvántartott tagját/pártoló tagját/küldöttjét meghívom a küldöttgyűlésre!

Tisztelt Egyesületi tag, pártoló tag!


A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1.) elnökeként, mint Egyesületünk nyilvántartott tagját/pártoló tagját/küldöttjét meghívom a küldöttgyűlésre. 
A küldöttgyűlés ideje: 2020. május 28. (csütörtök), 18.30 óra. 
A küldöttgyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. (UFM Aréna, VIP terem) 

A küldöttgyűlés napirendje:


1.) A pénzügyi beszámoló és éves pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása. 
Az egyesület 2019-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, illetve a következő évre vonatkozó pénzügyi tervnek megtárgyalása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala. 
2.) A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. 
Az egyesület 2019. évi gazdálkodásról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása és határozat hozatala. 
3.) Elnökségi tagok felügyelőbizottsági tagok lemondásának, visszahívásának, választásának elfogadása. 
4.) Az Alapszabály felülvizsgálata, módosítása, a javasolt módosítások átvezetése  
5.) Egyebek. 
Kérem, hogy a küldöttgyűlésre a személyazonossága igazolására alkalmas, érvényes igazolványát hozza magával, és az adminisztráció megkönnyítése érdekében azt a jelenléti ív aláírására készítse elő. Kérjük, hogy a jelenléti ív aláírása érdekében legalább 20 perccel a küldöttgyűlés kezdete előtt megjelenni szíveskedjék! 
Tájékoztatom, hogy joga van magát a küldöttgyűlésen meghatalmazott útján képviseltetni, melyet legalább teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni. 
Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelenség miatt nem lenne megtartható, a határozatképtelenség miatt megtartott új küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra változatlan helyszínen, 2020. június 2. (kedden), 18.30 órakor.  

Mosonmagyaróvár, 2020. május 19.  
Tisztelettel:
Horváth Cs. Attila  
elnök

Az edzőpartnerét elnézve....Dányi Berni nem babonás!

Közzétette: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club – 2020. április 23., csütörtök